Suche:  
 
 

FM Forsthistorische Themen im Grenzland D/CZ

Museen im deutsch-tschechischen Grenzraum -- Muzea v česko - německém příhraničí

 

Oberlausitzer Forstmuseum                                     Forstmuseum im Schloss Šluknov

Hornolužické lesnické muzeum                                Lesnické muzeum na zamku ve

                                                                            Šluknove

Lessingschule in Sohland a. d. S.

Wege verbinden Museen - Museen verbinden Menschen                    .

Cesty spojují muzea - muzea spojují lidi.

 

                                                                                                            Leitweg

Das

Oberlausitzer Forstmuseum                

 

Der Beginn der Sammlung für das Museum reicht in die  Jahre nach 1990. Aus Forsthäusern und durch ehemalige Kollegen und Bürger wurden Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Bücher und vieles mehr gerettet, die ursprünglich verschrottet oder weggeworfen werden sollten. Die Gestaltung der Ausstellung begann im Jahr 2001 mit dem Raum Waldarbeit, 2005 mit dem Försterzimmer und 2007 durch die Präsentation Forstvermessung und Forstkarten. In den vergangenen zwei Jahren wurde die Ausstellung „Historische Waldnutzungen in der Oberlausitz“ konzipiert und nun mit Unterstützung der Euroregion Neiße umgesetzt. Als Projektpartner bot sich die Mittlere Forstschule an, welche das Forstmuseum im Schloss der Stadt Šluknov geschaffen hat. Es ist ein glücklicher Umstand, dass sich in unmittelbarer grenznaher Nachbarschaft in der Stadt Šluknov, Tschechische Republik und in der Gemeinde Sohland a.d.S. im Freistaat Sachsen Forstmuseen entwickeln, die durch ein Projekt der Euroregion Neiße-Nisa-Nysa mit dem Ziel vernetzt werden, besser durch die Bürger des jeweils anderen Landes wahrgenommen zu werden. Die Oberlausitz und Böhmen haben Jahrhunderte alte enge Beziehungen. Im heutigen Europa ist es zunehmend wichtig, dass Nachbarn zueinander finden. Dazu soll das gemeinsame Projekt beitragen.

 

Hornolužické lesnické muzeum

 

Počátkem 90. let 20. století se započalo se sbírkou předmětů pro lesnické muzeum. Díky bývalým kolegům a obyvatelům bylo z hájoven sehnáno nářadí, stroje, přístroje, knihy a mnoho dalších věcí, které by jinak byly zničeny nebo vyhozeny. Návrh výstavy započal v roce 2001, kdy byla zhotovena a vybavena místnost s tematikou lesnických prací, v roce 2005 přibyla místnost lesnická a v roce 2007 pak místnost dendrometrie a lesnického mapování. V předchozích dvou letech byla zkoncipována výstava „Historické využívání lesa v Horní Lužici“ a v současné době  se uskutečňuje díky podpoře Euroregionu Nisa. Jako partner zde vystupuje Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální ve Šluknově, která se účastnila na přípravách lesnického muzea na zámku ve Šluknově. Je šťastnou okolností, že se v těsném sousedství měst Šluknov (Česká republika) a Sohland nad Sprévou (Spolková země Sasko) v bezprostřední blízkosti hranic České republiky a Spolkové republiky Německo rozvíjejí díky projektu Neiße-Nisa-Nysa lesnická muzea, která mají za cíl, aby se díky propojení obou muzeí dostala do povědomí obyvatel obou sousedních zemí. V současné Evropě je důležité a žádoucí, aby k sobě sousedé našli cestu. Právě tomu má posloužit tento společný projekt.

 

Das Forstmuseum im Schloss in Schluckenau (Šluknov)

 

Das Forstmuseum im Schloss wurde am 27. Juni 2012 feierlich eröffnet. Es befindet sich im zweiten Stock des Schlosses. Darin sind ca. 200 Exponate in vier verschiedenen themati-schen Räumen zu sehen: Waldarbeit, ein Raum mit verschiedenen meteorologischen, dendrometrischen und geodätischen Geräten, ein Raum für den Waldbau und Forstschutz und ein Raum für die Holzfällung und Nebennutzung. Die ausgestellten Exponate (Sägen, Kluppen, Messbänder, Theodolite, Barometer, Funkgeräte usw.) stellen einen Ausschnitt aus der historischen Entwicklung der Forstwirtschaft dar. Die meisten Exponate kommen aus der Forstschule in Schluckenau, manche hat die Bevölkerung dem Museum geschenkt.

Im Schloss kann man eine Führung unternehmen und das Forstmuseum besuchen. Im Erdgeschoss befinden sich ein Informations- und Tourismuszentrum und eine hervorragende Konditorei.

Das Schloss liegt in einem Schlossgarten mit vielen fremden Gehölzen. Nicht weit entfernt laden zwei Naturlehrpfade zum Wandern ein. Im Ort Kunratice kann man das nördlichst gelegene Arboretum der Tschechischen Republik besuchen. Šluknov hat eine wunderschöne Umgebung, die zum Wandern oder Radfahren nur so einlädt.

 

Lesnické muzeum na zámku ve Šluknově

 

Šluknov je nejseverněji položeným městem České republiky, nachází se ve Šluknovské pahorkatině a je podle něho pojmenován Šluknovský výběžek. Již v 9. a 10. století byly známy počátky osídlení, jelikož tímto územím procházela stará obchodní stezka. Městská práva tehdy drželo panství Berků z Dubé, a to kolem roku 1359. Místní zámek byl vystavěn v renesančním stylu v letech 1566 – 1573 rodinou Arnošta ze Šlejnic a nachází se nedaleko náměstí v centru města. Posledním vlastníkem byl do roku 1945 po městském obchodníku se dřevem Grumbtem (1876 – 1936) hrabě Erwin Nostitz – Rieneck. V roce 1986 byl objekt silně poškozen požárem a zůstal dlouhá léta prázdný a nezastřešený. V letech 2005 – 2008 byl objekt celkově zrekonstruován.  Pro obnovu zámku posloužily také finance z norských fondů a z Evropské unie. Dnes je zámek v majetku města Šluknova.

Lesnické muzeum ve Šluknově bylo slavnostně otevřeno dne 27. června 2012. Nachází se ve druhém patře a je zde k vidění cca 200 exponátů ve čtyřech tematicky zaměřených místnostech: pracovna hajného, místnost s meteorologickými, dendrometrickými a geodetickými přístroji, místnost pěstování a ochrany lesů a místnost lesní těžby a přidružené lesní výroby. Vystavené exponáty (pily, průměrky, lesnická pásma, teodolity, barometry, vysílačky atd.) dokládají historický vývoj lesního hospodářství. Většina exponátů byla věnována Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou sociální ve Šluknově, některé pocházejí ze soukromých sbírek obyvatel a muzeu je taktéž věnovali.

V zámku je možná prohlídka s odborným výkladem či návštěva lesnického muzea. V přízemí se nachází informační centrum a cukrárna, okolí zámku obklopuje zámecký park s mnoha vzácnými i cizokrajnými dřevinami. V nedaleké místní části Kunratice se nachází nejsevernější arboretum v České republice. Město Šluknov se vyznačuje překrásným okolím, které láká k procházkám a cyklistickým výletům.

 

Partner/ partneři:

Freundeskreis Forstmuseum Oberlausitz e.V.

Hainspacher Straße 21

02689 Sohland a.d.S.

 

Kontakt:

Frank Feigel                                       Kai-Uwe-Heinzel

Tel. 03594  714642                            03594  745265

                  

http://www.sohland.de/Tourismus/Museen

 

Gemeindeverwaltung Sohland a.d.S.

Touristinformation

035936  39821

 

Mittlere Forst- und Sozialschule Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální

T.G. Masaryka 580

407 77 Šluknov

tel. 412314027

Öffnungszeiten / Otevírací doba:

Oberlausitzer Forstmuseum in der Lessingschule

(Hainspacher Straße 21):

Ganzjährig Mittwoch und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 11.00 Uhr

Mai bis September jeden 1. und 3. Sonntag von 14.00 -17.00 Uhr nach Voranmeldung in der Touristinformation der Gemeinde Sohland a.d.S.

 

Otevřeno celoročně St. a Čt. od 8.00 do 11.00

květen - září: Každou 1. a 3. neděli v měsíci

od 14.00 do 17.00 po předešlé domluvě v informačním centru v Sohlandu.

 

Eintritt - vstup:

Erwachsene / dospělí 1,00 €, Kinder  frei / děti zdarma;

Heimat - und Forstmuseum / vlastivědné a lesnické muzeum 1,50 €

 

Tourist - Information Šluknov - lesnické muzeum

Adresa:                       Zámecká 642, 407 77 Šluknov

Telefon:                     412 332 741, mobil: 739 204 988,

E-Mail:                                   

 

Otevírací doba / Öffnungszeiten:

celoročně / ganzjährig Mo. - Fr.  9:00 – 17:00 Uhr

Sa./ So. 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 Uhr

Adresa webové prezentace: www.mesto-sluknov.cz

E-mailová adresa:     

Vstupné / der Eintrittspreis:

dospělí / Erwachsene: 50 Kč.

rodinné/ Familien

(2 dospělí /2 Erwachsene + 2 děti/ 2 Kinder): 120 Kč

Skupinové vstupné:

40 Kč / osobu / pro Person (min. 10 osob / Personen)

 

Impressum:

Texte und Gestaltung:

Frank Feigel, Bischofswerda und Robert Riedel, Šluknov

© Freundeskreis Forstmuseum Oberlausitz e.V.

      Mittlere Forst- und Sozialschule Šluknov

 

Dieses Projekt wird durch die Europäische Union gefördert!

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií!

 

Leitweg

 

Wege zwischen Museen - Cesty mezi muzei

 

Zwischen beiden Museen wurde die kürzeste wanderbare Verbindung von der Lessingschule über das „Schebicht“ und Neugrafenwalde (Nové Hraběci) bis nach Schluckenau (Šluknov), in der Karte rot markiert, gefunden und im Gelände mit dem beigefügten weißem Signet markiert. Dieses Signet stellt einen stilisierten Baum dar, der in der Mitte ein M trägt für Museum - muzeum. Die Strecke beträgt ca. 6,5 Kilometer und ist in einer reichlichen Stunde wanderbar. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, von Sohland Neudorf – Parkmöglichkeit entlang der Straße nach Lipova - mit dem Fahrrad (blaue Markierung in der Karte) die Grenze zu überschreiten und den markierten Radweg links über Neugrafenwalde (Nové Hraběci) bis zur Straße nach Šluknov zu fahren. Der Rückweg kann individuell gestaltet werden, beispiels-weise über Rosenhain (Rožany) oder auch den Wanderweg zurück, wobei kurze Strecken durch den Wald geschoben werden müssen. Denkbar sind aber auch andere Strecken auf dem ausgedehnten Radwegenetz der Region.

 

Mezi oběma muzei vznikla nejkratší spojnice – pěší stezka od Lessingovy školy přes „Schebich“ a Nové Hraběcí až do Šluknova, v mapě značena červeně, v terénu vyznačena vyobrazeným  bílým znakem. Tento znak představuje stylizovaný strom s písmenem M – muzeum. Stezka měří cca 6,5 km a k jejímu zdolání je zapotřebí zhruba hodina pěší chůze. Dále existuje možnost projet si cyklostezku  ze Sohlandu – Neudorfu (možnost parkování okolo silnice do Lipové). Jízdou po cyklostezce (v mapě značena modře) lze překročit  hraniční přechod, odbočit vlevo po značené cyklostezce směrem na Nové Hraběcí a dojet až k silnici, vedoucí do Šluknova. Zpáteční cestu je možné řešit individuálně – např. zpět přes Rožany nebo po pěší stezce. Na krátkých úsecích, vedoucích lesem, je doporučeno sesednutí z kola. Další možností je i využítí rozsáhlé sítě ostatních značených cyklostezek v celém regionu.

 

Karte Museum       Karte Forstmuseum

 

 

02-lof

 

 

   03-lf

 

               

  04-lf